Bonorum

Besöksadress:
Hantverkargatan 25,  112 21 Stockholm

Postadress:
Box 41, 121 21 Johanneshov

info@bonorum.se

Sortera efter...

Kön
Pris
Ålder
Nationalitet

Nej, vi sorterar ingen efter dennes kön!

Bonorum vill verka för att stärka både jämställdhet och jämlikhet. Alla medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Nej, våra medarbetare sorteras inte efter pris.

-Vi är alla ovärderliga och priset på vår tjänster är marknadsmässiga. Våra timpriser beslutas i samråd med kund, är unika för varje uppdrag och speglar komplexiteten i arbetsuppgiften och konsultens erfarenhet av framgångsrika genomföranden i likvärdiga uppdrag.

Nej, här sorteras ingen efter ålder.

Vi ser en styrka i att vara diversifierade även med avseende på ålder. Seniora konsulter stöttar yngre medarbetare i uppdragen och de yngre medarbetarna bidrar med sina personliga talanger, passioner och kompetenser (samt en hel del nytänkande och ifrågasättande av invanda mönster…) Diskrimineringslagen förbjuder dessutom diskriminering som har samband med ålder, vilket vi självklart skriver under på.

Nej, här sorteras ingen efter nationalitet!

-Vi tror på människors lika värde oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vi vill att vår organisation ska spegla samhället vi lever i. Är du ingenjör inom samhällsbyggnad och ser att just din bakgrund kan bidra till att öka vår kulturella kompetens är du särskilt välkommen till oss.

Andreas Alexandersson

Andreas Alexandersson

Henric Anghem

Henric Anghem

Magnus Flinck

Magnus Flinck

Martin Sundberg

Martin Sundberg

Mattias Rosberg

Mattias Rosberg

Mayowa Alaiya

Mayowa Alaiya

Bonorum Internship - Master KTH
Nermin Irija

Nermin Irija

Nicholas Ström

Nicholas Ström

Pontus Renström

Pontus Renström

Robert Sörqvist

Robert Sörqvist

© Bonorum 2018